Basses d'aigua

Basses d'aigua

Basses d'aigua és una aplicació per a realitzar una correcta gestió dels punts d'aigua i punts d'interès, per optimitzar els mitjans contractats durant l'emergència i els períodes inactius.

Tot el sistema proporciona el servei i suport per les dades relacionades amb els incendis forestals tant en els aspectes operatius de l'emergència com també de l'manteniment fora i dins de la campanya forestal

Durant la campanya, l'ús de la base de dades facilitarà la gestió de l'emergència i reduirà en temps l'actuació. Així mateixos es podrà modificar, incloure o eliminar qualsevol dada durant l'emergència.

Durant els períodes inactius, es gestiona la Base de dades de tal manera que abans de l'inici de la campanya forestal aquests estiguin actualitzats.

S'ha desenvolupat per Helipistas, una empresa aeronàutica que col·labora en l'extinció d'incendis.