Control altres / baixes

Control altes / baixes

En l'app Control Altes / Baixes de pacients, es va elaborar un control d'entrades i sortides de residents que pot ser controlada per mes, dia i tenir una previsió dels moviments futurs.

L'app està desenvolupada per veure a mida de TV a la sala d'infermeria de la residència.

El disseny i desenvolupament d'aplicacions per a la Residència Matacás ha estat íntegrament realitzat per LEULIT.