Control hospitalitzacions

Control hospitalitzacions

Una de les app dissenyades és l'aplicació de Control hospitalitzacions, que té la finalitat de controlar els pacients que pateixen algun tipus de malaltia diàriament. Poden estar hospitalitzats, amb visita mèdica prevista o enllitats.

L'app està desenvolupada per veure a mida de TV a la sala d'infermeria de la residència i gestionada internament per la infermera.

El disseny i desenvolupament d'aplicacions per a la Residència Matacás ha estat íntegrament realitzat per LEULIT.