Desarrollo app - ERP Almacén

ERP Magatzem

ERP Magatzem permet tenir un control als usuaris de l'magatzem. En l'app es pot:

  • Consultar PN: S'utilitza per realitzar consultes (disponibilitat, propietaris, comandes, moviments realitzats ...).
  • Llegir QR: Activa la càmera que permet llegir un codi QR i així crear un moviment.
  • Desinstal·lació: Inicia l'acció de desinstal·lació d'un component.
  • Work order: Permet realitzar consultes sobre informació relacionada amb una determinada work order (comandes de compra i venda, factures, temps imputat, material utilitzat, tipus de treball ...).