« de 2 »

E-signature App és un programari basat en autenticació per contrasenya d’un sol ús.

Permet als usuaris de l’ERP de la companyia Helipistas la signatura digital de documents generats pel mateix ERP.

Inclou implementacions per a la generació de codis d’autenticació amb contrasenya d’un sol ús destinat a la identificació i autorització de la documentació generada per l’ERP.

Els codis One-time són generats fent ús d’estàndards oberts desenvolupats per The Initiative for Open Authentication (OATH).

Aquestes implementacions suporten l’algoritme HMAC-Based One-time Password (HOTP) especificat en la RFC 4226 i l’algoritme Time-based One-time Password (TOTP) especificat en la RFC 6238.

El proveïdor de servei genera una clau secreta de 80 bits per a cada usuari. Aquesta es subministra com una cadena de 16 caràcters codificats en base32 o com un QR code. El client crea un missatge HMAC-SHA1 usant aquesta clau secreta. El missatge així generat aquesta basat en períodes d’1 minut transcorreguts des Unix epoch.

Una porció de la HMAC s’extreu i és convertida a un codi de 6 dígits.

Política de Privacitat