Fotografia d'espais

La Residència Matacàs necessitava fotografiar les noves obres realitzades. Així doncs, es van fotografiar tots els espais nous, on la llum va jugar un paper principal.

Aquestes fotografies van ser preses per presentar-les a la web i xarxes socials, així com per tenir un control intern de l'evolució de l'empresa.