Imatge Corporativa

Imatge corporativa

La imatge corporativa és el vincle entre l'empresa i el consumidor, intenta transmetre missatges específics a grups socials, amb objectius determinats.

El disseny de comunicació visual o disseny visual inclou totes les publicacions que arriben al client: cartells, flyers, llibres, diaris, revistes, catàlegs, etc.

Disseny no és allò que veus, sinó allò que has de fer que les altres persones vegin.

- Disseny editorial.
- Senyalètica.
- Disseny de cartells.
- Fullets i fermalls corporatius.
- Disseny d aplicacions d identitat corporativa.
- Presentacions corporatives a PowerPoint.
- Vídeos corporatius.

Disseny díptic / tríptic, fulletons o flyers

Flyers per a esdeveniments, productes, serveis... Dissenyem del fullet publicitari analitzant sempre les necessitats de la vostra empresa.

Disseny cartells

Comuniquem el teu missatge a través de pòsters o cartells atractius, sempre pensant en el públic al qual va dirigit.

Disseny dossier corporatiu

Un dossier corporatiu mostra els teus clients com és la teva empresa. Un bon disseny i imatge és clau per a una bona presentació. 

Disseny catàleg

Dissenyem catàlegs de productes o serveis per a empreses seguint la seva identitat corporativa.

ATCA Insurance Brokers

Postal de Nadal per enviar els clients de l'empresa.

Helipistes Helicopters

Postal de Nadal per enviar els clients de l'empresa.

Barcelona Helicopters

Disseny de flyer A5 amb oferta de vols turístics.

Barcelona Helicopters

Disseny duna targeta regal per als clients.

Helipistes Helicopters

Disseny d'un dossier corporatiu d'un servei específic.

Icarus Manteniment

Disseny del dossier corporatiu de lempresa.

Helipistes Helicopters

Presentació PowerPoint corporatiu per a una ponència.