Autor: Gaspar Berbel  
Doctor per la UAB 
Formador e investigador
(ORCID ID: 0000-0002-9042-2922)

Llibre de referencia:
“Paola aprende estadística. Desde un entorno personal de aprendizaje”
(3ª ed.)

Gaspar Berbel (2020).

ESTATest mostra quina prova estadística realitzar per a cada combinació de dues variables. ESTATest és una aplicació mòbil intuïtiva i fàcil d’emprar. Destinada a qualsevol alumne, docent, investigador o analista de dades que necessiti relacionar variables (realitzar proves de contrast d’hipòtesis, proves bivariants de relació).

L’app guia en el procés de decidir, realitzar i interpretar les proves d’una forma molt simple i intuitiva.

La aplicació esta disponible per a dispositius Android e iOS.

iOSAndroid

Primer us demanarà que marqueu les variables que es pretès relacionar entre sí, la seva tipologia (categòrica de dues categories o de més, o bé numèrica o mètrica -quantitativa), un cop introduïda la combinació, l’app li farà algunes preguntes tipus filtre per determinar les condicions d’aplicació, segons tipus de prova, en relació al supòsit de seguiment de llei normal per part de les distribucions o variables mètriques en joc , o sobre el nombre de casos esperats en un procediment de relació entre categòriques -Chi quadrat. En algun cas, l’app us demanarà el tipus de disseny de les variables per seguir determinant, amb precisió i exactitud, el tipus de prova adequada per efectuar la relació sol·licitada. Un cop aplicats tots els filtres –els quals pot anar passant l’usuari per defecte, marcant la situació més habitual o esperada en cas que desconegui els supòsits d’aplicació- l’app ens indicarà la prova o procediment estadístic a aplicar per veure la possible associació (relació) entre les variables. Les proves que li proposarà quan es compleixin les condicions d’aplicació són les següents: Chi quadrat, t-test mesures independents, t-test mesures relacionades, anova, correlació … En aquest cas estem davant proves paramètriques -quan la variable mètrica segueix llei normal , o bé ho suposem. En el supòsit que no sigui així, quan la variable mètrica en joc no segueixi la llei normal -cas de proves no paramétricas- l’app li proposarà les següents proves: U de Mann Whitney, T de Wilcoxon, prova de Kruskal Wallis, correlació de Spearman. 

L’app no ​​només proposa la prova a efectuar, sinó que també li permet veure un breu vídeo on s’explica com es realitza el procediment estadístic i com s’interpreta, realitzat amb el paquet estadístic IBM-SPSS. Els vídeos tenen una durada d’entre un i dos minuts.